Warunki odbioru robót tapetowych

Okładzina ścian z tapety powinna wykazywać czystą, gładką i równą powierzchnię. Ponadto powinien być zachowany jednolity kolor i wzór tapety w danym pomieszczeniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na staranne dopasowanie arkuszy tapety z raportem.

Niedopuszczalne są zabrudzenia arkuszy klejem oraz widoczne nierówności podłoża (ziarna piasku, nierówne zatarcie płaszczyzny, niestarannie przyklejona gaza), a ponadto plamy i odbarwienia samej powierzchni tapet, powstałe np. od alkaliczności podłoża, rdzy z nie zabezpieczonych elementów metalowych jak kształtka elektrooporowa, lub tłuszczu z form. Niedopuszczalne są fałdy, pęcherze i inne niedokładności samego przyklejenia arkuszy. Cała powierzchnia arkusza powinna być starannie przyklejona do podłoża i niedopuszczalne jest odstawanie tapety na stykach, zakładach, przy ościeżnicach, przy suficie, w narożach, za grzejnikami i w innych miejscach. Poszczególne arkusze powinny być naklejone pionowo z zachowaniem zachodzenia wierzchniej warstwy styku na ścianę okienną. Dopuszcza się maksymalne odchylenie styków od pionu w granicach 3 mm na wysokość pomieszczenia mieszkalnego. Niedopuszczalne jest wstawienie łat w płaszczyźnie tapety oraz łączenie arkuszy w poziomie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.